ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

24-26 ส.ค.61 อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กำหนดจัดการเสวนาเพื่อหาแนวทางพัฒนาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ซึ่งในวันที่ 24 ส.ค.61 0900 มีพิธีเปิดการเสวนาฯ โดย พล.ท. ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ ปษ.สปท. กรุณาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ได้เชิญส่วนราชการ บก.ทท. และเหล่าทัพ รวมถึงเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467