ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

4 ธ.ค.61 0730 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งพิธีดังกล่าวฯ ประกอบด้วย การอ่านคำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จอมทัพไทย และการปลูกต้นไม้ (ต้นพยุง) ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ทั้งนี้ มีกำลังจากหน่วยขึ้นตรง บก.ทท. เข้าร่วมพิธีฯ และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 760 นาย

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467