ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 0800 - 1600 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยจัดให้มีการแสดงต่างๆ กิจกรรมชิงรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่นเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467