ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

อนุสรณ์สถานแห่งชาติจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์ หรือ งานรักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด' รักชาติ 4.0 คนรุ่นใหม่ หัวใจรักชาติ 'ระหว่างวันที่ 12-16 ธ.ค. 61 เวลา 0830-1700 โดย พลอากาศเอก ไพศาล น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้ มางานเดียวเที่ยวได้หลายพิพิธภัณฑ์ ชมนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆมาจัดแสดงมากกว่า 30 หน่วยงาน พรัอมชมการแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงละครเพลงรักชาติของน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกับดาราชื่อดัง การแสดงของสุนัขตำรวจ การเสวนาทางวิชาการ การอบรมสมารทคิดส์ กิจกรรมการประกวดต่างๆมากมาย และในวันที่14-16 ธ.ค. 61 เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน เวลา 1700-2100 (Night at the museum) ภายใต้ชื่องาน เมืองไม้หอม (หอมไอดิน กลิ่นสมรภูมิ)

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467